"„Życie zaczyna się i kończy podróżą.”"

Antonia Michaleis, Tygrysi księżyc